Newsletters

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetového obchodu Wear SILUET
 
Eva Plzáková
Sicherova 1703/30
198 00 Praha 9
IČ: 45698520
DIČ: CZ6453170823

dále jen „prodávající“

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, jako provozovatelem internetového obchodu a kupujícím tedy  objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

Vymezení pojmů

– „prodávající“:  wearsiluet.com, Eva Plzáková, Sicherova 1703/30, 198 00 Praha 9, IČ: 45698520, DIČ: CZ6453170823

– „kupující“ nebo také („objednatel“):  fyzická nebo právnická osoba nebo osoba prokazatelně oprávněna zastupovat firmu a je vyplněna v objednávce (daňovém dokladu) pod hlavičkou „dodací adresa“ (fakturační údaje) v poli „jméno a příjmení“

– „zboží“:  položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu)

Ceny

Ceny jsou aktualizovány jednou denně. Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky (položky) v případě chybně uvedené ceny.

V takovém případě bude kupující s tímto obeznámen, jakmile bude tato skutečnost prodávajícím zjištěna.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud kupujícímu kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nedojde, je třeba prodávajícího kontaktovat.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Dodání zboží a lhůty

Zboží je běžně dodáno do 3 – 5 pracovních dnů Českou poštou.

V případě nedostupnosti zboží v uvedené barvě nebo velikosti bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě výroby zboží je dodací lhůta 1 – 2 týdny.

V tomto případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí za předpokladu že tak bude učiněno ihned po oznámení prodávajícím o této nedostupnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky  (neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno kupujícím neprodleně oznámit e-mailem na adresu siluet@siluet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

Účtování dopravného

Doprava po České republice za standardní poštovné 95.- Kč. V případě těžší zásilky bude cena upravena.

Osobní odběr – po dohodě si jej kupující vyzvedne na adresách uvedených v kontaktech.

Pokud kupující požaduje výměnu za jiné zboží, jinou velikost nebo barvu bude kupujícímu naúčtováno ještě jednotné poštovné a balné 99,- Kč.

Pokud vznikne chyba na straně prodávajícího, poštovné a balné zákazník neplatí.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen dle aktuálních ceníků dopravce.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze stornovat  e-mailem nebo případně telefonicky pokud nebyly splněny prodávajícím slíbené termíny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane být dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

O případném stornu objednávky bude kupující informován e-mailem.

Pokud již hodnotu objednaného zboží kupující ve stornované objednávce uhradil, bude kupujícímu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Zboží musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

Doručit zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady spolu s vyplněnou návratkou zboží.  Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet nebo složenkou do 14 dnů ode dne doručení zpět prodávajícímu.

Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, prodávající vrací vždy jen cenu za zboží.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být prané, musí být nepoškozené, čisté, kompletní (včetně etiket).

U sportovního oblečení které se nosí přímo na tělo a plavek se rozbalení považuje za porušení hygienického obalu a v tomto případě zboží již nelze vracet.

Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím. V takovémto případě pojistné plnění obdrží kupující a prodávající je zbaven povinnosti vracet jakékoli finanční nebo jiné vyrovnání z důvodu nenavrácení zboží v původním nepoškozeném stavu. Zboží tak zůstane kupujícímu bez nároku na vrácení peněz.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas prodávajícímu k uchování jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě wearsiluet.com za účelem zpracování jeho objednávek a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodě. Více na stránce ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.